ภาคเอกชน การเกษตร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมต่อจุด

ภาคเอกชน การเกษตร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมต่อจุด

การเกษตรมีบทบาทสำคัญในความมั่นคงด้านอาหารในแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ โดยคิดเป็นสัดส่วนระหว่าง 40%-65% ของงาน คาดว่าการทำฟาร์มจะยังคงเป็นอาชีพที่สำคัญสำหรับหลายทศวรรษข้างหน้า ในขณะเดียวกัน การเกษตรในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราก็มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรรมมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆภายใต้ข้อผูกพันที่ทำโดยประเทศในแถบทะเลทรายซาฮาราต่อข้อตกลงปารีส

มุมมองที่ยึดถือกันอย่างกว้างขวางคือภาครัฐเพียงอย่างเดียว

ไม่สามารถตอบสนองต้นทุนของภาระผูกพันของทวีปได้ มีความไม่ตรงกันอยู่แล้วระหว่างความต้องการด้านการลงทุนเพื่อการปรับตัวและการเงินที่มีอยู่ เป็นผลให้มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการนำศักยภาพและทรัพยากรจากภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุข้อผูกพันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่างๆ

การวิจัย เมื่อเร็วๆ นี้ของเราได้ตรวจสอบบทบาทของผู้เล่นภาคเอกชนในการช่วยเกษตรกรรมในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาให้ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในวงกว้างที่มองหาวิธีให้แรงจูงใจภาคเอกชนเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส

งานของเราแสดงให้เห็นว่าโครงการเพื่อการเกษตรเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก บางคนใช้การเงินสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและโอกาสในการปรับตัว เป้าหมายของพวกเขาคือการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในอนาคต ช่องทางการคลังสาธารณะอื่น ๆ ผ่านผู้เล่นเอกชนซึ่งได้รับการว่าจ้างให้จัดหาสินค้าและบริการ

การวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นว่าภาครัฐสามารถทำอะไรได้มากกว่าเพื่อมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน การเปิดใช้งานและส่งเสริมการ ลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง

ในนามิเบียโครงการแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรายย่อยสามารถจ่ายค่าประกันตามดัชนีการเกษตรได้อย่างไร เป้าหมายคือการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ทำงานได้ กรมธรรม์ประกันภัยใช้พารามิเตอร์ (หรือดัชนี) เช่น ประมาณการปริมาณน้ำฝนหรือพืชพรรณปกคลุม เพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดควรจ่ายเงินเพื่อให้ครอบคลุมความสูญเสียหลังจากเหตุการณ์รุนแรง เช่น ภัยแล้ง

ในประเทศโมซัมบิกโครงการ หนึ่ง กำลังเสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับบริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เพื่อส่งข้อมูลสภาพอากาศในระดับท้องถิ่น บริการต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลอุทกวิทยาอุทกวิทยาสำหรับเกษตรกร ระบบพยากรณ์น้ำท่วมและเตือนภัยล่วงหน้าและการแจ้งเตือนสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่ง บริษัทโทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทเหล่านั้นสามารถคาดการณ์และแจ้งเตือนได้ และในฐานะผู้ใช้ ฟาร์มพาณิชย์และบริษัทขนส่งทางทะเลเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบและดำเนินการบริการไฮโดรเมตใหม่

ในมาดากัสการ์โครงการ หนึ่ง กำลังเพิ่มความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศในภาคข้าว ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการใช้วิธีการปฏิสนธิแบบดัดแปลงและเมล็ดพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้งและศัตรูพืช

ประการแรกประเทศกำลังพัฒนาอาจพบว่าเป็นการยากที่จะดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่สุดของตน ประการที่สอง ความตระหนักต่ำเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศยังเป็นอุปสรรคสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปรับตัว แต่โอกาสทางธุรกิจมีอยู่จริง และโครงการปรับตัวจำนวนมากขึ้นกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขา

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

มีห้าวิธีที่ผู้กำหนดนโยบายสามารถทำให้ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการปรับตัวด้านการเกษตรในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารามีความน่าสนใจมากขึ้น

ให้ความชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้กำหนดนโยบายควรระบุให้ชัดเจนว่าผู้ดำเนินการภาคเอกชนรายใด – และในความสามารถใด – พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในโครงการและโปรแกรมการปรับตัวด้านการเกษตรของตน สิ่งนี้จะช่วยเร่งและขยายการลงทุนภาคเอกชน ภาคเอกชนมีความหลากหลายอย่างเห็นได้ชัด นักแสดงแต่ละคนตอบสนองต่อสิ่งจูงใจที่แตกต่างกัน หากไม่มีความชัดเจน โครงการต่างๆ อาจประสบปัญหาในการระบุโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

มีส่วนร่วมกับนักแสดงส่วนตัวในขั้นตอนการออกแบบ ด้วยการระบุวิธีที่จะมีส่วนร่วมกับนักแสดงเอกชนที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ผู้พัฒนาโครงการสามารถสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งเสริมการลงทุน

มองหาโอกาสตลอดห่วงโซ่คุณค่า การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไม่ใช่เป้าหมายเดียวที่เป็นไปได้ การปรับปรุงในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการค้ายังเสนอศักยภาพในการมีส่วนร่วมของนักแสดงภาคเอกชน

แสดงศักยภาพ การแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของกลยุทธ์การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการระดมทุนสาธารณะจึงควรมุ่งเน้นไปที่การประเมินความเป็นไปได้หรือการจัดทำโครงการนำร่อง

กลั่นกรองผลลัพธ์ การติดตามและประเมินผลโครงการปรับตัวควรรวมถึงวิธีการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน – เมื่อได้ผลและเมื่อล้มเหลว ความโปร่งใสในข้อมูลประเภทนี้สามารถช่วยระบุโอกาสในอนาคตได้

สล็อตยูฟ่าเว็บตรง